تماس با ما
   
مشهد،خيابان چمران،شماره 2/70 : آدرس
     
051-32216660 : تلفن
     
09153240272
10005112216660
: پنل دریافت پیامک
     
051-32216663 : فاكس
     
9137753371 : كدپستي
     
ahmadzadehtravel@yahoo.com : پست الكترونيك
     
ahmadzadehtravel_1@yahoo.com : پست الكترونيك پرواز خارجی
     
ahmadzadehtravel_2@yahoo.com : پست الكترونيك قسمت تور
     
داخلی 108 الی 110 : قطار
     
داخلی 111 الی 113
09150274199
: پروازهای داخلی
     
داخلی 103 الی 107 : پروازهای خارجی
     
داخلی 114 الی 120 : تورهای خارجی وداخلی ورزروهتل درسراسردنیا
     
داخلی 128و129 : صدورگواهینامه بین المللی و ترانزیت
     
داخلی 129 : زیارتی
     
داخلی 122 الی 124 : حسابداری
     
داخلی 125 : صندوق
     
داخلی 121 و 134
09152039535
: پشتیبانی سایت و رزرواسیون
     
09153240272 : وایبر و تلگرام آژانس
     
09151569450 : همراه و تلگرام قسمت پرواز خارجی
     
داخلی 119 : وقت سفارت آلمان-انگلیس-کانادا-امریکا
     
https://telegram.me/AzBooking : کانال تلگرام آژانس مسافرتی احمدزاده
     
09157612900
09150693226
: همراه و تلگرام تور خارجی
1371-1397 احمدزاده (سفرپیما)
کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سفرپیما تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.