ویزای سنگاپور

 

برای ورود به کشور سنگاپور ملزم به اخذ ویزای سنگاپور هستیم ، این ویزا یکبار ورود و اعتبارش متناسب با مدت اقامت در هتل می باشد .

ویزای سنگاپور به صورت الکترونیک صادر می گردد و

مدارک لازم جهت اخذ ویزای سنگاپور به شرح زیر است :

1. اسکن رنگی گذرنامه(امضا قسمت دارنده گذرنامه)

2. یک قطعه عکس 3*4  تمام رخ ، زمینه سفید ، رنگی جدید

3. رزرو هتل و پروازقطعی

1371-1397 احمدزاده (سفرپیما)
کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سفرپیما تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.